Un informe recomana al Ministeri de Medi ambient la canalització del Xúquer fins a la mar

 • L’Ajuntament de Xeraco reclama un calendari per a les obres hídriques pendents al municipi
  31/08/2003 06:00 ( Edicions: Gandia)

 • Una crescuda del riu Xúquer podria inundar unes 100.000 fanecades de conreu de la Valldigna i la Ribera
  30/08/2003 06:00 ( Edicions: Gandia)

 • [@more@]

  DISSABTE, 30/08/2003 – 06:00h
  Una crescuda del riu Xúquer podria inundar unes 100.000 fanecades de conreu de la Valldigna i la Ribera
  Un informe recomana al Ministeri de Medi ambient la canalització del Xúquer fins a la mar

  Un informe realitzat per l’enginyer de l’Ajuntament de Cullera adverteix que la proposta del Ministeri de Medi Ambient perquè les aigües del Xúquer puguen circular lliurement per la Ribera Baixa en cas d’inundacions, podria afectar a 100.000 fanecades de conreus de cítrics i arròs. A més, a la zona afectada per la possible inundació, i que correspon als municipis de Tavernes de la Valldigna, Cullera, Favara, Llaurí, Fortaleny, Riola, Polinyà de Xúquer i Alzira, s’han projectat urbanitzacions residencials i polígons industrials.
  L’informe, que ha estat repartit als ajuntaments afectats, proposa cinc mesures en forma d’al·legacions al Pla Hidrològic Nacional. En primer lloc, que es construesca un canal capaç de drenar els cabals d’avinguda per a un període de tornada de 250 anys des del Barranc del Duc fins a l’evacuació a la mar. En segon lloc, que aquest canal discòrrega per la línia de separació del terme de Cullera i de Tavernes de la Valldigna i que les obres es realitzen amb el màxim respecte al medi ambient. En tercer lloc, que es construesquen de manera immediata les preses dels rius de Sallent, Cànyoles o de Montesa i del Marquesat. En quart lloc, que els cabals d’avinguda no absorbits pel riu en l’entorn de la seva intersecció amb l’autopista A-7 es repartesquen a parts iguals a ambdues riberes. I, finalment, que es preserve la zona de l’Estany de Cullera de qualsevol agressió antrópica i que es millore el seu equilibri ecològic. La intenció del Ministeri és eixamplar l’entrada a l’Estany Gran de Cullera i eliminar les esculleres de protecció, així com de fer desaparèixer la barrera de sorra entre el mar i l’Estany, intervencions que desaconsella l’informe.
  ———-
  + Secció de Nosaltres.Com: Aigua.