Simat de la Valldigna

Propera reunió de Plataformes

Contra la la Línia d’Alta Tensió

Casa de la Cultura de Simat de la Valldigna

Dijous 2 de març de 2006 a les 20:00 h

LOGO Agró - Acció Ecologista

[@more@]

Tal i com estàn les coses deuen parlar de la LLUM …

Antic escut de Simat de la ValldignaAvuí PLENARI EN SIMAT 21:30

SALÓ DE PLENS

imatge d’arxiu

antic escut de

SIMAT En cos de la noticia teniu mocions aprobades

[@more@]

MOCIÓ QUE PRESENTA JOAN SERRA I FOLGUERÀ, REGIDOR PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL DE L’AGRUPACIÓ CIUTADANA ARC IRIS EN CONMEMORACIÓ DEL 8 DE MARÇ: DIA INTERNACIONAL DE LES DONES

ARC IRIS - Simat

ATÉS QUE

El passat mes de febrer es va realitzar la votació per part del Congrés espanyol de la proposta de reforma d’Estatut d’Autonomía del País Valencià.

Encara està en fase de tramitació parlamentària, pendent de votació final.

Totes les propostes que pretenien millorar els drets relatius a les dones han estat rebutjades pels grups majoritaris malgrat que es limitaven a consolidar en l’àmbit valencià el dret de les dones al lliure desenvolupament de la seua personalitat, al propi cos, a estar lliures de mals tractes i a exigir als poder públics que garantisquen la transverssalitat en les polítiques públiques, el dret al propi cos, les llibertats sexuals, els drets reproductius i l’el·liminació del llenguatge sexista.

També es pretén incorporar la obligació de que la Llei electoral valenciana incorpore criteris de paritat en les llistes electorals.

Innexplicablement i fins ara no s’han acceptat la inclussió de cap de les propostes del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, ni dels grups minoritaris, referides als drets de les dones.

Per tot això el grup municipal Arc Iris fa la següent proposta d’acords:

1. Donar suport específic a les esmenes presentades a l’article 11 de la proposta de reforma d’Estatut d’Autonomia del País Valencià en els que s’estableix que:

1. Totes les dones tenen dret al lliure desenvolupament de la seua personalitat y capacitat personal, i aviure amb dignitat, seguretat i autonomia, lliures d’explotació, mals tractes i tot tipus de discriminació.

2. Les dones tenen dret a participar en condicions d’igualtat d’oportunitats amb els homes en tots els àmbits públics i privats.

3. Els poders públics han de garantir la transverssalitat en la incorporació de la perspectiva de gènere i de les dones en totes les polítiques públiques amb la finalitat de conseguir la igualtat d’oportunitats, la igualtat material entre dones i homes, el dret al propi cos, les llibertats sexuals i els drets reproductius.

2. Donar suport específic a les esmenes presentades a l’article 20 de la proposta de reforma d’Estatut d’Autonomia del País Valencià en el que s’insta a substituir la terminologia de President per la de Presidència donat que també una dona pot ser presidenta de la Generalitat.

3. Donar suport específic a les esmenes presentades a l’article 23 de la proposta de reforma d’Estatut d’Autonomia del País Valencià en el que s’estableix que la Llei electoral Valenciana ha d’establir criteris de paritat entre homes i dones per a l’el·laboració de les llistes electorals.

4. Enviar còpia d’aquestos acords als grups parlamentaris de les Corts Valencianes, el Congrés dels Diputats i diputades i al Senat.

Simat de La Valldigna, 28 de febrer de 2.006

Signat:Joan Serra i Folguerà

Portaveu Grup Municipal 

Agrupació Ciutadana Arc Iris

La Moció es va presentar per urgencia amb el seguent resultat 5 a favor, 3 no i 2 abstencions.Despres de votada l’urgencia la moció s’aprova amb 5 vots a favor 5 Sí (2 PSOE, 2Bloc, 1 ACAIS), 2 No (PP) i 3 abstencions, (PSOE), Alcalde , Alex i Jose .

Butlletí Num. 16 – ” COMPROMIS PEL TERRITORI “

Inauguració 3 de març a les 20 h. al Pati d’armes del Palau Ducal de Gandia.

IMPLOSIÓ IMPUGNADA 5 – 2006.
DEL 3 DE MARÇ AL 9 D’ABRIL
Inauguració 3 de març a les 20 h. al Pati d’armes del Palau Ducal de Gandia.

Aquest treball comença amb la indignació de vorer com es deteriora un territòri sense més resposta que la indiferència d’aquells que ho exploten. Indignació de vorer com unes costums, un territòri; en definitiva una cultura que afegeix diversitat al món es perd i no passa res.[@more@]

Inauguració 3 de març a les 20 h. al Pati d’armes del Palau Ducal de Gandia.

IMPLOSIÓ IMPUGNADA 5 – 2006.
DEL 3 DE MARÇ AL 9 D’ABRIL
Inauguració 3 de març a les 20 h. al Pati d’armes del Palau Ducal de Gandia.

Aquest treball comença amb la indignació de vorer com es deteriora un territòri sense més resposta que la indiferència d’aquells que ho exploten. Indignació de vorer com unes costums, un territòri; en definitiva una cultura que afegeix diversitat al món es perd i no passa res.

Es clar hores d’ara que el seny que es vol donar a aquesta sobrexplotació del territòri i ordenació d’identitats va de la mà d’una nova concepció en el disseny de la nostra curta presencia en aquest entorn ¨el món ¨. Cal pensar que una de les premises es la provocació de l’abandò de la relació espai/temporal entre els que habitem i el nostre entorn, provocant així un oblit de la relació amb el pasat i una ruptura amb la transmissió viva de la cultura obtinguda de les experiències amb eixe ( vell ) entorn. Partint d’eixe model de ruptura es clar l’orientació que sen’s mostra per part dels que manen: anular qualsevol possibilitat de reelaboració lliure entre nosaltres i el territòri. Per tant si el territòri esdevé en marcaderia estrá així també sotmés sol·lament a les lleis temporals del mercat que marcaran la seua evolució comercial en un nou estadi de novetat fins al seu esdevallament.

Es clar que per reduccionisme sols cal pensar en l’abandò també per part de les nostres institucions en la defensa de les nostres maneres, com pels que ací viuen front a la dificultat de llegir la massiva plutja informativa a la que ens someten. Es tant gran la dependència i sumissió a aquests nous agents ( inmobiliaris: el capital ) que hores d’ara es quasi impossible deslligar fins i tot les necessitats de financiació municipal i la voluntat de ser ( no pot haver progres si no hi han diners, es clar? ). Per tant i per mig d’aquesta nova tècnica enganyivola se’ns obliga a modificar constantment tots el plans d’ordenació urbana en detriment de la sostenibilitat; però en favor del creixement irracional i insostenible dels interesos especuladors. Mostrant-nos de vegades també la casta dels nostres representants municipals, on abunden per incapacitat i ignorancia els desproposits front el sentit de bé comú.

Aquesta intervenció vol fer visible una realitat subersiva i uns fets emanciapadors dintre d’un marc de continua ocultació i sumissió. La meua resposta ha estat en contactar amb els col·lectius que hores d’ara treballen en defensa del territòri i oferir un espai per a poder mostrar el seu treball a una instal·lació concebuda com a zona de foc/joc. Una subersió carent d’horitzo emancipatòri no es pot amagar sols en la inocència de lo lúdic. A les hores ha de preparar-se la seua pròpia impotència.

He plantejat a imatge de panell informatiu un espai de dues cares l’una: d’estètica institucional-informativa amb els textos dels diferents colectius activats en defensa per les constants agressions al seu entorn, l’altra amb les fotografíes de les vestimentes usades a una subversiva i emancipadora festa de coets solts al carrer ( element ja utilitzat per mi com apropiació i reivindicació de l’espai públic ). Activant així un element de significant dual en funció del moviment que adquereixen gràcies a uns conponents mecanics que es posibilita fins i tot que un lleuger moviment de vent fasa girar aquests panells. A més a més una llum estroboscòpica enlluerna desde dintre al igual que el bateig d’un cor hiperactivant les nostres mirades ( exitències ) perdudes dintre d’un marc postmodern.

La realitat que hores d’ara ens envolta ens ve afegida, no ens sentim , ens vegem sotmesos.

La realitat de hui en dia ha deixat de ser esclava dels fets. Ens moguem sense inèrcia , de cobertures . Llavors tot no ens val.

Per arribar a aquest punt la separació entre lo públic i lo privat es deu dissoldre fora de la política de moviments, separant-se de les acadèmiques i políticament correctes per a viure fora d’antagonismes que no depenguen de projectes de futur.

Per aixó aquesta proposta està pensada de manera activa amb aquests moviments emancipatòris, frescs d’intencions i interessos especulatius.www.deja-vou.com/implosioimpunada5, serà on es desenvolupara la resta de conexions i lectures tant d’aquest treball com de la resta de col·lectius que participen: foros, noticies, manifets, butlletins, etc.

Un món poblat de paraules, imatges, signes, rastres de cossos desencaixats que fan inservible el mapa de lo possible. Per això deixem de constituir un còs, una subjetivitat, una identitat. la seua cartografia està feta de desviaments i de trobaments capaços de produïr, obrir i construir retalls de realitat insumissa, teixits de vida política.
-Espere.


HISTÒRIC DE NOTICIES

"COMPROMÍS PEL TERRITORI" 24/01/2006
67 lectures
El PSPV quiere que el expediente contra la Comunidad Valenciana por la ley urbanística se cierre ya¡ 08/02/2006
31 lectures
Pel seu interés reproduïm aquest article aparegut al diari el País amb data de 5 de febrer de 2006: 08/02/2006
68 lectures
OCUPACIÓ DE LA PLAÇA DE L’AJUNTAMENT DE VALÈNCIA 13/02/2006
18 lectures
Territorio estudia la urbanización de 21 millones de m² para levantar 47 nuevos campos de golf 20/02/2006
12 lectures
compromis pel territori 23/02/2006
14 lectures
Reportatge fotogràfic extens de la convocatòria de 26/02/2006
10 lectures
.

2006 ©COMPROMISPELTERRITORI.ORG | Política de Privacitat | Donar-se de baixa

Compromis pel Territori – Bulleti informatiu

territori
TOTA LA INFORMACIÓ / LA REALITAT VALENCIANA
www.perlhorta.org/nova/ , www.barriodelcarmen.net/ , www.valenciawatch.org , www.pcpv.tk/ , www.mediambient.777mb.com/index.php , www.alacant.indymedia.org/ , www.laplana.indymedia.org/ , www.valencia.indymedia.org/ , www.e-valencia.org , www.lacosteradigital.com/ , www.info-terreta.tk , www.molisimat.bloc.cat , www.eapv.org , www.gecen.net , www.accioecologista-agro.org , www.abusos-no.org , www.carabassi.net , www.terracarcaixent.org , www.salvemelbotanic.org/ , www.nodo50.org/salvemlabossarta/ , www.mediterranea.org/cae/ , www.terracritica.org/ , www.salvemporxinos.org , www.revolta.org , www.pelspoblesdelasafor.tk , www.salvemcatarroja.blogspot.com , www.depuradora.ya.st/ , www.pluralia.tv , www.valldevernissa.org , www.benicalap.com , www.valldignasostible.e-aleph.net/ , www.annanoticies.com , www.pekat.info/ , www.cercavila.com/ca/benimaclet/ , www.banusaidi.org/ , www.zona14.org/ , www.elrunar.org/ , www.subestacionpatraixfuera.com/ , www.notermica.org , www.cabanyal.com/ , www.lapaginaweb.de/plataformacivica/ , www.salvemlatossa.org/ , www.mediterranea.org/cae/lliria/ , www.edeta.org , www.eureka.ya.com/algarnetiviu/ , www.salvemalbalat.es.vg , www.plaredo.org/ , www.altrecastello.com , www.marinador.be/ , www.perenxisa.org , www.calig.net , www.fanzara.net , www.lescoves.net …….www.civ.bloc.cat

territori

+ Plataformes cíviques valencianes contraries al traçat de línea d’alta tensió entre Castelló de la Ribera i Gandia + Subestació Patraix Fora conquen:
MANIFESTACIÓ
CONTRA L’ALTA TENSIÓ

1 d’Abril a les 18:00 h
VALENCIA

territori

+ MANIFESTACIÓ A VALÈNCIA EL

3 DE JUNY: Totes les veus alhora , tots a una veu…

Butlletí Num. 12

–>

Pel seu interés reproduïm aquest article aparegut al diari el País amb data de 5 de febrer de 2006:

Camps als Eliseus com un nou arc de triomf de la destrucció mediterrània. El conte de la Lletera. Però París no és Londres ni Berlín. Les televisions alemanyes van emetre mitja dotzena de documentals sobre els abusos de la nostra costa. I si Camps va a Berlín o a Londres a vendre sòl industrial barat, potser no torna a casa sense passar abans per l’hospital. El cinisme té un límit.

Pensava en aquestes coses, les mateixes en què pensa molta gent, quan em vaig enrecordar del meu viatge de rodalia. Avui tenia una cita amb Juan Giner Cardona, un margenador de 37 anys, nascut a Benissa. Aquest home construeix murs o cases amb pedra seca, com Santiago Calatrava construeix ponts i òperes amb formigó blanc. Un marge de pedra, construït a la mesura perquè aquesta pedra, sense ferro i sense ciment, subjecte amb força i gràcia la terra d’un bancal, és una obra d’art sense cap espectacularitat. Per contra, nombroses grans obres arquitectòniques que s’anuncien com a obres d’art van molt escasses d’art i, en canvi, sobrades d’espectacularitat. De manera que les veus unes quantes vegades i passen. Però si les tens a veure diàriament, es fan insuportables i has de mirar cap a un altre costat.

Això no passa amb els murs de pedra seca en aquests bancals mil·lenaris de la Marina Alta i, en general, a tota la nostra comarca. Fa pocs dies es van celebrar unes jornades de pedra seca a Benissa, on el patrimoni existent no catalogat és considerable i corre perill de ser destruït per interessos urbanitzadors o per falta de recursos econòmics per a la seua conservació. A aquestes trobades van acudir margenadors i experts de Catalunya i Balears, a més dels valencians. Es va posar de manifest la necessitat de catalogar aquest patrimoni en molts casos irrepetible amb urgència. A Mallorca, i també a Girona, existeix una relació detallada dels marges de pedra, així com dels camins de ferradura i dels ponts i de les xicotetes construccions també de pedra per a les ferramentes o eines del camp. Els propietaris d’aquests marges poden obtindre ajudes europees per a restaurar-los. Qualsevol cosa s’ha de fer menys abandonar-los a la seua sort. És trist veure com desapareixen aquests murs vells a tot el País Valencià, unes pedres que es tallen, encara, amb maça i es rematen amb un martell per a ajustar-les amb precisió gairebé mil·limètrica al lloc exacte, igual que es feia fa segles. Un treball acurat i dur. I bastant mal pagat. Com assenyala Àngel Ibàñez, defensor a ultrança del paisatge de la Marina Alta, cal exigir a les autoritats un compromís en la seua defensa. En cas contrari es perdrà primer el patrimoni i a continuació l’ofici de margenador.

Juan Giner duu diversos dies treballant en aquest bancal. Quan haja acabat el mur al cap d’un mes, el cridaran per fer-ne un altre. Ara, mentre parlem, explica que aquest és un treball que es fa per a durar molts anys. El bancal passarà d’una generació a la següent. La pedra blanca, d’una pedrera propera al poble, s’enfosquirà lentament fins a adquirir un to grisenc molt bell. El paisatge es mantindrà així intacte amb les seues oliveres, ametllers i garrofers -també fruiters- en una successió de tossals escalonats. El mur és part d’aquest paisatge.

El pare de Juan també es va dedicar a fer murs fins la seua jubilació. I d’ell va aprendre Juan a treballar la pedra. Cada matí sa mare li prepara el menjar que ell duu en una recaptera de metall, amb pa casolà i vi dels seus ceps, tot això ficat en un cabàs d’espart fet a mà.

Juan és un home casat, amb dos fills, que es declara feliç. Només si li tocara la loteria deixaria aquest treball a canvi de… tal vegada cap. Però no és fàcil tindre sort. Tampoc és fàcil canviar els costums. I allò que siga sa mare qui li prepare el menjar cada matí, és ja una tradició: "Viu a Gata, amb la meua dona i els meus xiquets", explica, "però tots els dies faig un alt a Benissa, que és on viuen els meus pares, per a veure’ls abans de vindre al treball. Ma mare em lliura llavors el menjar preparat per ella, és a dir, com ningú me’l prepararia. I després em reunisc amb els de la quadrilla, un o dos homes més. Una quadrilla gran en aquest ofici no funciona tan bé com una xicoteta". Els murs, siguen alts o baixos, no es fan de pressa ni tampoc a poc a poc, sinó al seu ritme. L’eina és simple i tradicional: un cordell per a mesurar i fer la filada, la maça gran, i el martell de rematar.

Quan Juan era un xiquet veia treballar la pedra a son pare, li entraven ganes de fer-se major per fer el mateix que ell feia. "Mon pare és un mestre, per a mi el millor mestre que he conegut", diu amb admiració. I la veritat és que de seguida adverteixes si algú és bo en aquest ofici per la manera que observa el marge i després mira la pedra. És com si en aquesta mirada hi haguera càlcul i correcció. Hi ha perquè el margenador tria la pedra, sempre desigual, li dóna mitja volta, busca el costat pel qual haurà de copejar amb la maça, i d’un cop talla exactament el que havia de tallar. Com ho aconsegueix? Amb una combinació de força ben controlada en el cop, de vegades un sol. La pedra parla a l’home, i no al revés. Et diu: per ací si; per allí no em faces trossos que no serviré.

Si plou no es treballa. Si fa molta calor es comença a l’alba ja que el sol cau després com una llosa cremant a l’esquena. En un dia pots moure mes de dos mil quilos de pedra. Depèn de la classe de mur que estigues fent. Les diferències, precisament, permeten que l’ofici no siga mai avorrit. A Juan el que mes li agrada fer són escales de gat. Es diuen així perquè les persones pugen i baixen com els gats, sense agarrar-se a un passamans inexistent. Cada graó de pedra, gran pesada i plana, ha de mesurar un metre i mig, però la meitat haurà d’anar enfonsada en el mur, on fa força. Set o vuit graons permeten que ja no s’haja d’utilitzar la senda o el camí per a passar al següent bancal. Baixes com ho faria un gat. Però poca gent valora aquestes coses. I aquesta falta de reconeixement és el que més ressent Juan. Perquè que es pague bé el treball no és tot. Un metre quadrat oscil·la entre 55 i 60 euros. Per ventura és molt, per al que és aquest treball? Per això desapareixen els margenadors. A Benissa solament en queden tres. I tal com estan les coses, ja no li sorprendria a ningú que aquest ofici tan noble i antic l’heretaren els immigrants en pocs anys.www.ignaciocarrion.com

HISTÒRIC DE NOTICIES
“COMPROMÍS PEL TERRITORI” 24/01/2006
59 lectures
El PSPV quiere que el expediente contra la Comunidad Valenciana por la ley urbanística se cierre ya¡ 08/02/2006
22 lectures
OCUPACIÓ DE LA PLAÇA DE L’AJUNTAMENT DE VALÈNCIA 13/02/2006
8 lectures
Territorio estudia la urbanización de 21 millones de m² para levantar 47 nuevos campos de golf 20/02/2006
2 lectures
compromis pel territori 23/02/2006
3 lectures
Reportatge fotogràfic extens de la convocatòria de 26/02/2006
2 lectures
.

2006 ©COMPROMISPELTERRITORI.ORG | Política de Privacitat | Donar-se de baixa

territori

PLATAFORMES CONTRA L’ALTA

TENSIÓ CONVOQUEN MANIFESTACIÓ

A VALÈNCIA

l ‘1 d’ABRIL A LES 18:00 h

http://molisimat.bloc.cat/post/2963/55625

[@more@]

ETA aclarix que no exclou el país de possibles accions

ActualitatPolítica

diumenge, 26 febrer de 2006

Quan a Catalunya s’arriba al segon aniversari de la treva territorial d’ETA , la televisió catalana parla d’un comunicat de lla banda terrorista, del present mes, que amb el títol de "Reflexió sobre la iniciativa de Catalunya". està dirigit al "moviment independentista dels Països Catalans". En ell explica els motius que impulsen esta treva i l’exclusió del territori valencià tot i considerar-ho part dels PPCC.

[@more@]

ETA aclarix que no exclou el país de possibles accions Imprimir
escrit per Administrator
diumenge, 26 febrer de 2006

Quan a Catalunya s’arriba al segon aniversari de la treva territorial d’ETA , la televisió catalana parla d’un comunicat de lla banda terrorista, del present mes, que amb el títol de "Reflexió sobre la iniciativa de Catalunya". està dirigit al "moviment independentista dels Països Catalans". En ell explica els motius que impulsen esta treva i l’exclusió del territori valencià tot i considerar-ho part dels PPCC.

El comunicat arriba tot just en un moment en que cobren força els rumors d’una possible ampliació de la treva concedida a Catalunya a la resta de l’estat. No obstant el comunicat, datat d’este mateix mes, explica als independentistes partidaris dels PPCC que no renuncia a atemptar a territori valencià per la presència d’ etarres a les presons valencianes.

No obstant la banda armada no descarta tampoc cometre atemptats puntuals a Catalunya contra "enemics significatius del poble basc".

Els partits catalans han condemnat el comunicat d’ETA i han lamentat que esta parle de Catalunya en un moment en que hi ha en joc millores significatives per al seu autogovern.

Una marxa lenta contra la MAT recorre els pobles afectats, de Sentmenat fins a Girona

http://www.diaridegirona.es/secciones/noticia.jsp?pIdNoticia=125630

no a la mat logo

[@more@]

ALBERT SOLER, GIRONA

http://www.diaridegirona.es/secciones/noticia.jsp?pIdNoticia=125630#
Una quearantena de vehicles, entre cotxes, motos i bicicletes, van realitzar ahir una marxa lenta des de Sentmenat fins Girona, passant per les diverses poblacions afectades, per protestar contra la línia de 400.000 volts que es projecta construir entre França i l´Estat espanyol.
Els opositors a la línia de Molt Alta Tensió aseguren que la instal·lació no cal ni per alimentar l’AVE, ni per al turisme, ni per a les comarques de Girona. Segons les previsions, el Consell de Ministres aprovarà pròximament la seva constitució perquè la consideren d’utilitat pública.
La caravana va sortir prop de les 10 del matí de Sentmenat, i va a circular de manera pacífica a través de Caldes de Montbui, Sant Feliu de Codines, Sant Quirze Safaja, Centelles, Hostalets de Balenyà, Balenyà, Taradell, Santa Eugènia de Berga, Vic, Coll de Revell, Brunyola, Anglés, Vilanna, Bescanó i Salt, fins a arribar a Girona cap a les dues de la tarda. Una vegada a aquesta ciutat, van llegir un manifest a la porta de la subdelegació del Govern, a la Gran Via de Jaume I.
Demanen la dimissió de Rañé
Joan Martí, un dels portaveus de la Plataforma, va anunciar que tornaran a demanar la dimissió del conseller de Treball i Indústria, Josep María Rañé, «per vendre’s al lobby elèctric». També s´hi va referir un altre dels portaveus, Pasqual Aguilar, el qual va exigir «que es parin les expropiacions i que els governants pensin també en la possibilitat de dimissions». De Josep Maria Rañé, Aguilar va dir que «és una part interessada i no ha mostrat cap objectivitat sobre el tema».
La Plataforma creu que encara estan a temps d´aturar el projecte, i ja van advertir ahir que continuarà duent a terme mobilitzacions.
En el comunicat llegit ahir, van denunciar «continus intents de presentar els projectes de línies MAT com una infraestructura que únicament passa per les comarques frontereres», fet que suposa una «visió fragmentada de la verdadera dimensió del territori que es vol trossejar».
Així mateix, van fer notar la seva «profunda preocupació» perquè l’estudi d’impacte ambiental que acompanya el projecte «no diu que la MAT dibuixarà un arc fatídic al voltant del Parc Natural del Montseny, ni que afectarà la zona de les Guilleries, ni de les nombroses espècies protegides que es veuran perjudicades, per no parlar dels informes internacionals que posen de manifest la relació entre les línies d’alt voltatge i l’increment estadístic dels casos de leucèmia i càncer infantil».
La plataforma contra la MAT agrupa uns 40 ajuntaments gironins i manté contactes amb altres municipis opositors de França. Va ser creada a l’octubre de 2004 a l’Alt Empordà.

Inici de pàgina Inici

ddV.CAT, recomana blocat Marina Alta

[@more@]

–>

Notícies Marina Alta 23-02-06
jordimonsonis | 23 Feb, 2006, 19:00 | Notícies Marina Alta (Valencià) | (7 Reads)

ONDARA:

Ondara al•lega contra el traçat energètic de la desaladora de Dénia

-L’Ajuntament d’Ondara ha manifestat el seu desacord amb el traçat energètic que alimentarà la futura planta desaladora de Dénia. En el projecte proposat pel Ministeri, s’indica que la planta s’alimentarà de dos línies subterrànies de mitja tensió que, provinents de la subestació d’El Verger, passen per este terme i arriben després a la partida Alfatares del terme d’Ondara i reprenen l’antiga carretera de Dénia. L’alcalde, Ximo Ferrando, assenyala que l’al•legació que planteja l’Ajuntament no pretén qüestionar el projecte sinó la complexitat d’un traçat de deu quilòmetres “que es presenta ja a priori dificultós i costós”. Un informe de l’enginyer industrial municipal apunta a més a l’impacte ambiental del traçat.

Font: Canfali Marina Alta

DÈNIA:

El col•lapse de l’Hospital de Dénia deixa en els corredors a 34 malalts

No hi ha cap epidèmia que justifique la saturació d’Urgències

-Els corredors d’Urgències de l’hospital de Dènia, van ser ocupats ahir per un total de 34 llits de pacients en espera del seu trasllat a una habitació. Els nous espais habilitats com “sala de preingrés” s’han quedat curts, i els sindicats denuncien que els treballadors sanitaris estan desbordats per estes circumstàncies.

Font: Les Províncies

BENISSA:

Detingut a Benissa un individu que va vendre una moto il•legalment

-Efectius de la Guàrdia Civil van detindre dimarts passat, 21 de febrer, a Benissa a un home que presumptament va estafar un individu en la venda d’una moto, segons van informar este dimecres en un comunicat fonts de la Comandància d’Alacant.

Font: Panorama Actual

DÈNIA:

La inspecció tributària descobrix 13.500 cases que no pagaven impostos a Dénia

El Consistori recapta ara 2 milions d’euros més per l’IBI que el que ingressava en 2002

-La inspecció tributària de SUMA i l’Ajuntament de Dénia, ha permés traure a la llum des del 2002 fins al 2005, més de 13.500 vivendes que no pagaven impostos en la ciutat. L’actuació ha propiciat un augment dels ingressos municipals fins a arribar al pressupost més alt de la història, 57 milions d’euros.

Font: Les Províncies

DÈNIA:

Saqàliba desafia els Moros i Cristians i fa la primera filà mixta de la història de Dénia

El reglament de l’associació prohibix estes filaes i qualifica el fet com a falta ‘‘molt greu”

-Saqàliba s’ha convertit en la primera entitat festera que ha inscrit una filà mixta composta per hòmens i dones en l’Associació de Moros i Cristians en Dènia, a pesar que el reglament intern ho prohibix expressament. La falta està qualificada de ‘‘molt greu” i implica una sanció econòmica de què ja ha sigut advertida la filà.

Font: Les Províncies

XÀBIA:

A Xàbia el ple reclama a Dénia que aplique els límits correctes en l’ermita de Benitzaina

El Pla de Mínims arreplega un límit que obeïx a la cartografia de 1980

-L’Ajuntament de Dénia ha inclòs en el Pla de Mínims una part de l’àrea de l’ermita de Benitzaina que pertany a Xàbia.

Esta inclusió se deu al fet que, segons pareix, la cartografia utilitzada per Dénia per a eixe Pla Transitori és la 1980 quan la línia del límit entre els dos pobles no estava fixada.

Per este motiu, el ple de Xàbia aprovarà esta nit, les al•legacions per a corregir eixe error que és mínim.

Font: Les Províncies

DÉNIA:

L’alcaldessa de Dènia, aconseguix una cita amb Rambla després de desplaçar-se a València

-El conseller de Sanitat rebrà la setmana que ve a l’alcaldessa de Dénia, Paqui Viciano, per a abordar diferents qüestions relacionades amb la cessió dels terrenys de l’hospital i la urbanització de la parcel•la. La cita, sol•licitada en diverses ocasions, s’ha aconseguit després que l’alcaldessa i el primer tinent d’alcalde es desplaçaren el dimecres a València per a intentar parlar directament amb el conseller. Van ser rebuts pel director general de Règim Econòmic, Eloy Jiménez, i després de mantindre una xarrada amb ell van visitar les Corts per a fer arribar personalment al conseller la sol•licitud de reunió.

Font: Canfali Marina Alta

DÉNIA:

Chelet està convençut que els vials de l’hospital els pagaran les institucions supramunicipals

“El PP està disposat a ajudar l’alcaldessa de Dènia, per a negociar”

-El regidor del Partit Popular en l’ajuntament de Dènia, Vicente Chelet ha matisat la seua opinió sobre quina administració ha d’assumir els costos d’urbanització dels vials d’accés al futur a l’hospital de Beniadlà. Esta setmana ha mostrat el seu convenciment que “al final s’arribarà a un consens perquè les obres dels vials la financen les institucions superiors”. I per això, ha assegurat que “el PP està disposat a ajudar l’alcaldessa en les reunions amb la Diputació i la Conselleria” per a tractar este tema.

Font: Canfali Marina Alta

DÉNIA:

En Dènia, Tutor considera “patètic” que l’oposició no porte les esmenes al pressupost a les comissions informatives

El PP advertix que les perspectives en l’activitat urbanística no es compliran

-En Dènia, El ple va aprovar el dimarts, en una sessió de caràcter extraordinari, el pressupost de l’Ajuntament de Dénia per al 2006. Com ja es preveia, el document va comptar únicament amb el suport de l’equip de govern. L’oposició va votar en contra, va presentar una esmena a la totalitat i va anunciar que serien impugnats. La regidora d’Hisenda, Sofía Tutor, va incidir que s’havia fet una aposta “per la racionalització del gasto” però des de les cadires del PP, Gent de Dénia i Els Verds es van criticar entre altres coses l’augment de la pressió fiscal, els gastos de publicitat, propaganda i Personal, així com l’endeutament.

Font: Canfali Marina Alta

DÉNIA:

En Dènia, El ple aprova les bases per a la gestió dels PAI

-En Dènia, El ple ha aprovat de forma provisional les bases generals reguladores de la gestió indirecta de Programes d’Actuació Integrada (PAI) d’acord amb la nova Llei Urbanística Valencliana (LUV). L’acord es va adoptar amb els vots de l’equip de govern i l’oposició es va abstindre. El regidor d’Urbanisme, Juli Martínez, va justificar les bases en la necessitat de garantir la transparència i les bones pràctiques urbanístiques davant de l’entrada en vigor de la nova llei. Va aclarir que les bases no podien estar fetes “en multicopista”, com va insinuar des de Gent de Dénia Pedro Pastor, perquè no s’han aprovat encara en cap altre lloc i va matisar al portaveu dels Verds que ser els primers a elaborar-les no és negatiu.

Un altre dels punts que figurava en l’orde del dia de la sessió extraordinària del dimarts era l’aplicació del requisit lingüístic a la plantilla municipal, que es va deixar sobre la taula. Es va aprovar per unanimitat el projecte de remodelació i pluvials de l’Oest.

Font: Canfali Marina Alta

DÉNIA:

Enrique Sastre renúncia a la delegació d’estadística per no tindre pressupost en l’ajuntament de Dènia

-El regidor del Partit Popular Enrique Sastre ha comunicat a l’alcaldessa de Dénia, Paqui Viciano, la seua renúncia a la delegació d’Estadística al no comptar amb pressupost per a enguany. Des que es va conéixer l’esborrany dels pressupostos, aprovats el dimarts, Sastre va intentar que Viciano dotara de partida a les seues dos delegacions especials –Estadística i Relacions amb la Justícia-. Finalment, a esta última se li van assignar 2.000 euros, quantitat que el regidor considera insuficient.

Font: Canfali Marina Alta

XÀBIA:

El pressupost de Xàbia destina 11,8 milions d’euros per a pagar als funcionaris

-Els pressupostos de Xàbia, que s’aprovaran esta nit, destinen el 32,67% dels gastos a pagar les nòmines dels 400 treballadors municipals. Un percentatge que es manté en la mateixa línia que l’any passat i suposarà un desembossament d’11,8 milions d’euros, sobre els 36 totals.

A més, en el capítol del personal de confiança, el nou equip de govern ha reduït els càrrecs de confiança a 10 en conter dels 13 que hi havia en l’anterior equip de govern.

Font: Les Províncies

PEDREGUER:

Un recital de poesia a Pedreguer denuncia la repressió i persecució del poble saharaui

-L’estat de repressió al que està sotmès el poble saharaui, la lluita constant per mantenir la seua identitat als territoris ocupats i els maltractaments i tortures que es produeixen a les presons marroquines, han estat motiu d’inspiració d’un grup de poetes saharauis que formen l’anomenada “Generación de la Amistad”. Es tracta d’un grup de jovens escriptors nascuts al Sàhara, on han conegut de prop la situació del seu poble, i que escriuen en llengua castellana. A través de les seues lletres, aquestos poetes i escriptors tracten de transmetre les sensacions i els patiments d’un poble que es resisteix a desaparèixer i que batalla, des de fa trenta anys, per mantenir la seua identitat.

Font: Canfali Marina Alta

COMARCA:

Visió Sense Fronteres manté el seu projecte d’ajuda als afectats del tsunami en L’Índia

La campanya Apadrinar ulls torna la visió a 174 persones

-L’associació Visió Sense Fronteres (VSF) du a terme el seu desé-sèptim programa de cooperació internacional a l’Índia. Es tracta del tercer projecte que es du a terme en este país i que va dirigit a l’ajuda pels afectats del tsunami. La intervenció es desenvolupa en el sud de l’Índia, concretament en Kollam, en la província de Kerala i suposa la continuïtat del projecte posat en marxa el passat any després de la tragèdia que va assolar aquella regió i que es va cobrar milers de vides.

Font: Canfali Marina Alta

Trackback URL: http://www.bloc.cat/trackback.php?id=56400

–>

Notícies Marina Alta 22-02-06
jordimonsonis | 22 Feb, 2006, 13:43 | Notícies Marina Alta (Valencià) | (3 Reads)

ONDARA:

La restauradora Pepa Romans reviu la matança del porc a Ondara

-És un costum en vies d’extinció a la comarca però la restauradora Pepa Romans no és resisteix que desapareixca la festa de la matança del porc. Un any mes, i en el seu restaurant, Casa Pepa d’Ondara, va oferir una completa jornada etnogràfica i, sobretot, gastronòmica, de la qual van gaudir grans i menuts. La jornada del diumenge, i amb un temps molt apropiat, Pepa Romans i un grup d’homes de Pedreguer van sacrificar al porc i van seguir tot el procés fins que és va trossejar.

Font: Canfali Marina Alta

COMARCA:

El conseller de Sanitat inaugura tres nous centres a Moraira, Orba i Gata

-El conseller de Sanitat, Vicente Rambla, va estar el dimarts en la comarca per a inaugurar tres nous centres i ambulatoris mèdics situats en les localitats de Moraira, Orba i Gata. Rambla va ser rebut pels alcaldes amfitrions i després va visitar les instal•lacions acompanyat pels directors de cada centre. La Conselleria ha finançat les obres en la seua campanya de “acostar la Sanitat als ciutadans”, segons va comentar Rambla. En la inauguració dels tres centres sanitaris no van faltar comentaris sobre la polèmica suscitada entorn de la construcció del nou hospital.

Font: Canfali Marina Alta

PEDREGUER:

Demanden a una firma de Pedreguer per copiar un bossa de mà de la marca Loewe

L’empresa ven la prenda per 300 euros però l’original val 6.000

-Una demanda per una línia de bosses de mà de luxe s’ha convertit en el primer assumpte de marques que ha entrat en el segon jutjat del Mercantil de la província, segons van confirmar fonts judicials a este diari. Loewe ha denunciat a la firma Vicosta de Pedreguer especialitzada en este tipus d’accessoris per considerar que un dels seus models són massa pareguts als que comercialitza dins de la seua línia Bahía. La bossa de mà de Loewe és un producte de luxe, fet amb pell de cocodril, i el preu del qual ronda els 6.000 euros. A pesar del preu, la firma de moda considera que es tracta d’una línia que tenen perfectament ja assentada el mercat, ja que han venut des que es va posar en marxa prop de 400.

Font: Llevant

DÉNIA:

Les donacions de sang es fan en l’entrada de l’hospital de Dénia per falta d’un altre espai

-La falta d’espais en l’hospital de Dénia, cada vegada més xicotet, va obligar ahir a posar la unitat de donació de sang en la recepció, a l’entrada del centre. Allí, i durant tot el matí, donants i assistents sanitaris van realitzar la seua aportació i el seu treball amb agulles i bosses de sang a la vista de tot el món.

Font: Les Províncies

DÉNIA:

El conseller de Sanitat acusa a Paqui Viciano de “falta de capacitat i de voluntat” en el tema del nou hospital

Segons Vicente Rambla: “No es poden posar més excuses i no hi ha un cas semblant en tota la història d’Espanya”

-El conseller de Sanitat, Vicente Rambla, es va referir a la polèmica suscitada entorn de la construcció del nou hospital en la seua visita a Moraira per a inaugurar el consultori mèdic. Rambla va posar com “model de compromís i d’implicació” amb els ciutadans a l’Ajuntament de Teulada, per la celeritat a l’hora d’escometre i posar en marxa l’expedient per a fer realitat una nova infraestructura sanitària. El conseller va situar en l’extrem contrari a l’Ajuntament de Dénia i, més concretament, a la seua alcaldessa, Paqui Viciano, a qui va acusar de “falta de capacitat i de voluntat” per a donar via lliure al nou hospital per la tardança a l’hora de cedir els terrenys. Esta falta d’eficiència, segons Rambla, respon a criteris purament polítics “i els que paguen i ixen perjudicats són els ciutadans”. El membre del Consell va subratllar que la Conselleria de Sanitat ha conclòs fa temps les seues obligacions, és a dir, adjudicar les obres i el model de gestió del nou hospital. “La sorpresa és veure que l’Ajuntament de Dénia ha sigut incapaç en dos anys i mig d’assumir el seu compromís d’aconseguir els terrenys”, va dir Rambla. És més, el conseller va ser contundent a l’afirmar que “no es poden posar més excuses, l’última la dels accessos, i els inste a buscar un cas semblant en tota la història d’Espanya”.

Font: Canfali marina Alta

DÉNIA:

L’alcaldessa de Dénia, sol•licita personalment una entrevista amb el conseller

-L’alcaldessa de Dénia i el primer tinent d’alcalde, Paqui Viciano i Pau Reig, tenen previst desplaçar-se este matí a la Conselleria de Sanitat per a sol•licitar personalment una entrevista amb el conseller Vicente Rambla. L’objectiu de la reunió és explicar al conseller els tràmits pendents per a que es faça efectiva la cessió dels terrenys per al nou hospital i abordar el tema de de la urbanització del solar, sobre el finançament del qual va manifestar certs dubtes l’empresa adjudicatària de les obres i l’explotació del centre. Viciano ja va sol•licitar la setmana passada una entrevista amb Rambla que va ser contestada pel director general de Recursos Econòmics amb un nou requeriment perquè cedisca els terrenys

Font: Canfali Marina Alta

DÉNIA:

GD critica que un govern “progressista” abaixe les partides de sanitat, acció social i parcs i jardins

Defén que el pressupost recupere el projecte del teatre en la pedrera del castell

-El grup Gent de Dénia ha criticat que en els pressupostos elaborats per “un govern progressista i d’esquerres” hi haja un descens de les partides destinades a Promoció Social (19%), Acció Social (12%), Sanitat (15%) i Parcs i Jardins (27%). El portaveu del grup, Miguel Llobell, troba a faltar en el document que anit es va portar a ple -i que va ser aprovat amb els únics vots de l’equip de govern- inversions supramunicipals per a la regeneració de l’Almadrava, el tren i el port, entre altres projectes. En les esmenes que GD ha presentat, se sol•licita entre altres coses que es recupere el projecte de la pedrera del castell per a construir allí un teatre i 1.200 places d’aparcament, entre altres coses.

Font: Canfali Marina Alta

XÀBIA:

Xàbia haurà de pagar 30.000 euros pels incendis en l’abocador de Ramblars

El ple aprovarà el desembossament i després negociarà amb la Conselleria de Territori

-A Xàbia, Mantindre l’abocador de residus verds de Ramblars li va a costar car als xabiencs. L’Ajuntament ha de fer front a les sancions imposades per la Conselleria de Territori pels dos incendis que es van produir al novembre del 2002 i al gener del 2005. Este últim va crear una gran alarma social.

Font: Les Províncies

XABIA:

Troben una conducció d’aigua del segle XIX en les obres del Casc Antic de Xàbia

La canalització unia diverses fonts de la vila

-Primera intervenció en els carrers del Casc Antic de Xàbia i primera trobada amb una resta arqueològica.

Els treballs d’alçament del paviment del carrer Portal del Clot, que dóna a esta plaça, van traure ahir a la llum una canalització d’aigua. La conducció formada, segons pareix, per peces de tosca, està en perfecte estat.

Segons la documentació que consta en el Museu Arqueològic Soler Blasco, “esta conducció podria datar de 1922 quan es va celebrar una gran festa en la vila amb motiu de la inauguració de diverses fonts”.

L’arqueòleg municipal, Ximo Bolufer, va dir que la conducció “connectava la font que hi havia en l’antic convent amb la del Portal del Clot”. No obstant, Bolufer va dir que esta és una aproximació inicial, i que caldria fer “un estudi en profunditat de la peça per a saber el seu origen”.

Font: Les Províncies

XÀBIA:

Veïns i empresaris de Xàbia, exigixen que s’arregle el semàfor de l’encreuament de Cuatre camins

Els conductors han d’esperar fins a deu minuts per a poder circular

Font: Les Províncies

BENISSA XALO:

Amplien a 3.404 les hectàrees a protegir en Bèrnia i Ferrer

-La Conselleria de Territori i Vivenda ha decidit ampliar la superfície del paisatge protegit de la Serra de Bèrnia i Ferrer, en les poblacions de Benissa i Xaló.

Font: Les Províncies

PEDREGUER:

Concert de la Banda l’Escola a benefici de la fibromialgia a Pedreguer

-La Banda de l’Escola de Música de Pedreguer oferirà un concert el dissabte 4 de març a benefici de l’Associació de Fibromiálgia i Fatiga Crònica de la Marina Alta , Afima. La cita serà a les 20 hores en l’Espai Cultural de Pedreguer.

L’associació Afima lluita en la comarca perquè es reconeguen els drets dels afectats per esta malaltia.

Font: Les Províncies

DÉNIA:

Bernabé Tierno afirma que el programa de teleporqueria (telebasura) generen “violència verbal i gestual”

-El psicòleg i pedagog Bernabé Tierno va clausurar el dimarts les jornades d’Aula Familiar, organitzades pel Servei Psicopedagògic Escolar, SPE A-11, en col•laboració amb la Regidoria d’Educació, Ràdio Dénia i el Cefire de Benidorm. Hores abans de la seua conferència, va visitar l’Ajuntament de Dénia, on va ressaltar el paper de l’educació com a tasca col•lectiva de pares, professors i agents socials i que servisca perquè cada persona es convertisca en una persona útil. Va criticar que certs programes de televisió, cridats de teleporqueria, que generen “violència verbal i gestual” i constituïxen un exemple negatiu. Sense va embargar, va opinar que “esta societat la salvarem entre tots”. Bernabé Tierno va oferir una roda de premsa acompanyat pel regidor de Cultura, Pau Reig, i la directora del Servei Psicopedagògic, Remei Gómez.

Font: Canfali Marina Alta

DÉNIA:

L’Associació Espanyola d’Estacions Nàutiques presenta el seu nou portal de vendes a Dénia

-El CdT de Dénia va ser el marc triat per l’Associació Espanyola d’Estacions Nàutiques per a presentar a tots els seus associats el nou portal de comercialització on line.

Font: Canfali Marina Alta

DÉNIA:

La Federació Solidària local reclama més voluntaris

-Les onze entitats socials i religioses que integren la Federació Dénia Solidària, que complix el seu primer any d’existència, van demanar ahir als veïns que s’apunten al voluntariat de la federació i aporten el seu granet d’arena als col•lectius més desfavorits.

Font: Les Províncies

Trackback URL: http://www.bloc.cat/trackback.php?id=56145

–>

Notícies Marina Alta 21-02-06
jordimonsonis | 21 Feb, 2006, 16:36 | Notícies Marina Alta (Valencià) | (7 Reads)

ALCANALI:

Tres morts i huit ferits en quatre accidents en la província

A Orihuela una persona va morir i altres cinc van patir lesions mentres que la resta de sinistres mortals es van registrar a Elx i Alcalalí

-un home de 82 anys va morir ahir atropellat per un turisme en la carretera CV-720 al seu pas pel terme d’Alcalalí, en la Marina Alta, segons Efe. L’accident va ocórrer a les 18.00 hores en el punt quilomètric 41,6 per circumstàncies que s’investiguen. El vianant va ser enrotllat per un Opel Corsa, els ocupants del qual no van patir danys personals.

Font: Diari Informació

MARINA ALTA:

Foment reduïx a 246.000 euros la proposta de sanció a les 41 barques de la vaga del gasoil

Les multes als pescadors de Dénia, Xàbia i Calp, que podien arribar
als 300.000 euros, es queden en un màxim de 6.000 per embarcació

-Els armadors de les embarcacions de les tres confraries de pescadors de la Marina Alta respiren hui un poc més tranquils després de conéixer que finalment la direcció general del Ministeri de Foment ha proposat, de forma definitiva, una sanció d’un màxim de 6.000 euros -i un mínim de 3.000- per a cada una de les barques que van participar en la vaga per la pujada del combustible que va tindre lloc el passat mes d’octubre del 2005.

Font: Llevant

DÉNIA:

A Dénia, Un informe municipal discrepa de l’avantprojecte de la desaladora presentat pel Ministeri

Recomana reduir la capacitat a 12.000 m3 i proposa alternatives per al finançament

-A Dénia, L’expedient sobre la desaladora d’aigua marina inclou l’informe d’un tècnic municipal, qui discrepa de moltes de les dades tècniques manejats en l’avantprojecte exposat pel Ministeri d’Ambient. El tècnic proposa que l’Ajuntament de Dénia implante un “programa seriós” de gestió sostenible de l’aigua, que incloga la reducció de fugues en la xarxa i l’ús d’aigua no potabilitzada per a jardins o piscines. Al seu parer, i en el cas que s’haja d’escometre la construcció de la planta, considera més convenient que es dissenye per a produir 12.000 m3 dia, just la mitat del que preveu el Ministeri, i deixar les possibles ampliacions “a costa del model territorial a definir en el pròxim Pla General”. L’informe ha sigut facilitat pels Verds, el portaveu del qual, Toni Roderic, ha manifestat que “reflexa el que exigim”.

Font: Canfali Marina Alta

DÉNIA:

Adena considera que l’alternativa de construir la planta en el Molinell a Dénia, és la menys impactant

-A Dénia, Adena ha presentat al•legacions a l’avantprojecte de la desaladora, del que té seriosos dubtes sobre la seua viabilitat ambiental. Considera a més que l’obra només es justifica per la necessitat “cobrir usos residencials i turístics associats al creixement desmesurat i sense precedents en la nostra província”. L’associació ecologista creu que l’alternativa del Molinell, ja desestimada pel Ministeri, és la “menys impactant” de les tres que es van remenar, per la qual cosa es demana que continue tenint en compte i que es trie com a solució final. En este sentit, fa unes consideracions respecte als abocaments de la salmorra al port a l’entendre que el sistema triat per a la seua dissolució és insuficient.

Font: Canfali Marina Alta

DÉNIA:

Roderic dubta de la legalitat que una mateixa empresa puga explotar un centre comercial i construir el teatre a Dénia

Considera que l’Ajuntament perdrà diners i serà “un negoci redó” per a l’agent urbanitzador

-La fórmula proposada per l’equip de govern de Dénia, per a construir un teatre municipal com a obra vinculada a una unitat d’execució del PRI Torrecremada ha sigut rebutjada pels Verds. Per al seu portaveu, Toni Roderic, l’Ajuntament de Dénia eixirà perjudicat econòmicament ja que oferirà terrenys de Torrecremada taxats en més de 16 milions d’euros i permetrà la creació i explotació d’un centre comercial a canvi que es construïsca el teatre, el cost del qual “pot oscil•lar entre els 4 i 5 milions euros”. Roderic opina que és “un negoci redó” per a l’empresa que es quede el solar. No veu clar que des del punt de vista legal una mateixa empresa pot construir el centre comercial i també realitzar una obra pública com el teatre.

Font: Canfali Marina Alta

PEGO:

El director general d’Arquitectura presenta el projecte de reurbanització de cinc places de Pego

Afectaran les d’El Convent, Ajuntament, la Quintana, rei Jaume I i eccehomo

-El director general d’Arquitectura, Fernando Mut, ha presentat a Pego el projecte de reurbanització de les places d’El Convent, Ajuntament, la Quintana, Jaume I i Eccehomo, que ha sigut inclòs dins del Pla d’Infraestructures Estratègiques de la Comunitat Valenciana 2004-2010 amb una dotació de 3.298.233 euros. Mut l’ha qualificat com “un projecte emblemàtic que tracta de millorar les condicions de pobles i ciutats, on el ciutadà és l’origen i destí d’un treball que pretén potenciar tant l’accessibilitat com els valors propis de cada poble”.

Font: Canfali Marina Alta

XABIA:

La Generala obri les primeres rases per a reformar el nucli antic de de Xabia

L’empresa atendrà en una oficina les reclamacions de tots els veïns

-Les màquines ja han entrat en el Casc Antic de Xàbia. Ahir, un grup d’obrers va obrir dos rases en el carrer del Portal del Clot per a analitzar la composició del sòl que, en poques setmanes, serà alçat i completament renovat. A més, l’empresa responsable de les obres va inaugurar la que serà oficina d’atenció als afectats.

Font: Les Províncies

DÉNIA:

El projecte d’instal•lació de pluvials i la millora estètica del entorno del barri de l’Oest de Dénia, va hui a ple

-El projecte de remodelació del barri de l’Oest a Dénia, inclòs en el Pla Operatiu Local (POL) de la Diputació d’Alacant per al 2006, preveu la instal•lació de la xarxa de pluvials i les conduccions d’aigua potable, a més d’algunes mesures encaminades a la millora estètica de la zona. La proposta serà sotmesa a la votació del ple extraordinari de hui dimarts. Les obres estan pressupostades en 400.000 euros i tenen un termini d’execució de cinc mesos. L’ajuda de Diputació ascendix a 280.000 euros.

Font: Canfali Marina Alta

PEGO:

Convocatòria per a un arquitecte interí a Pego

-L’alcalde de Pego, Carmelo Ortolà (PP) va assegurar ahir que esta mateixa setmana es realitzaran els exàmens per a la contractació d’un arquitecte interí en l’Ajuntament.

Segons l’alcalde, en la Relació de Llocs de Treball, RPT, del Consistori només apareix una plaça d’arquitecte municipal, però a causa de la gran quantitat de projectes que la vila espera gestionar en els pròxims anys, entre ells el del camp de golf, l’equip de govern s’està plantejant una revisió de l’organigrama actual per a crear una segona plaça de funcionari.

Font: Les Províncies

DÉNIA:

La Junta Local Fallera de Denia a posta per Juan Antonio Masó com a pregoner de les falles 2006

Font: Canfali Marina Alta

Trackback URL: http://www.bloc.cat/trackback.php?id=55963

–>

Notícies Marina Alta 20-02-06
jordimonsonis | 20 Feb, 2006, 13:16 | Notícies Marina Alta (Valencià) | (5 Reads)

GATA DE GORGOS:

Mor atropellada per un cotxe que es va donar a la fuga

La víctima va morir en la N-332 en Gata de Gorgos

-Una dona estrangera de 55 anys va morir el Divendres de la semana pasada a la vesprada al ser atropellada per una furgoneta en la carretera N-332, en les proximitats de l’encreuament de Pedreguer, en el terme municipal de Gata de Gorgos.

Segons van apuntar fonts policials, l’accident es va produir quan la víctima intentava creuar la carretera nacional. En eixe moment va ser envestida per una furgoneta, que, segons estes mateixes fonts, es va donar a la fuga. Els sanitaris del SAMU van acudir immediatament al lloc de l’accident, però ja no van poder fer res per salvar-li la vida, ja que la dona va morir en l’acte.

No va ser l’únic accident de la jornada. Un ciclista va resultar el Divendres ferit de gravetat en l’esquena al caure des d’una talús d’uns dos metres d’altura mentres es trobava practicant este esport en Vall de Laguar.

Membres del Consorci Provincial de Bombers el van rescatar i una ambulància va traslladar la víctima a l’Hospital Comarcal de Dénia.

Font: Les Províncies

PEGO:

“El yate dels Simpson”, premi a la barcassa més original de la Baixada al Riu de Bullent de Pego

“El trineu del pare Bullent” i “En febrer baixem” s’imposen com a embarcació més ecològiques i millors disfresses

-La barcassa “El yate dels Simpson” ha sigut guardonada amb el premi a la barcassa més original de la XXI Baixada al Riu de Bullent. L’apartat de premis organitzats per les Regidories de Festes i Medi Ambient de Pego per a reivindicar la jornada com de respecte al mediambient en la marjal ha recaigut en les comparses “El trineu del pare Bullent” i “En febrer baixem” com a respectives embarcacions més ecològica i de millors disfresses. La singular regata humoristica ha comptat un any més amb la presència de multitud de curiosos de totes les nacionalitats que es van congregar en el paratge per a disfrutar d’una jornada mediambiental i d’escampament.

Font: Canfali Marina Alta

Ondara:

La Regidoria de Joventutd’Ondara i el pub Terra organitzen un carnestoltes alternatiu amb rock

-La Regidoria de Joventut d’Ondara i el Pub Terra, conjuntament amb Marock Produccions, han programat per a la nit del dissabte 25 de febrer una proposta alternativa al carnestoltes prototípic amb un concert de rock. El concert, que començarà als 0 hores, te prevista l’actuació dels grups “Los Chicos Del Coro” i “Vicios Caros”, a banda del dj “Griego” com a especial convidat.

Font: Canfali Marina Alta

DÉNIA:

Bernabé Tierno donarà estratègies per a educar amb intel•ligència

-El psicòleg i pedagog Bernabé Tierno intervindrà el dimarts (dia 21) dins del cicle de conferències organitzades pel SPE, amb una conferència titulada “claves para una eduicación inteligente”. Basada en el llibre del mateix títol, Tierno explicarà quines són les estratègies per a ajudar els fills a descobrir el millor de si i a potenciar les seues aptituds. Un dels seus objectius és estimular els xiquets i xiquetes a fi que pensen i actuen lliurement. La xarrada serà en el Centre Social de Dénia a les 20 hores.

Font: Canfali Marina Alta

DÉNIA:

La imatge del Pare Pere torna a Baix la Mar a Dénia, després de ser restaurada

-Els veïns del barri de Baix la Mar de Dénia, podran depositar novament flors després d’una miqueta més d’un any junt amb el mosaic del Pare Pere en les pròximes festes. La ceràmica, que data de 1858 i que es trobava en molt mal estat de conservació, va ser extreta del seu emplaçament original en la Plaça de la Creu perquè l’Ajuntament poguera restaurar-lo. La restitució del mosaic estava prevista per al passat mes de maig però les obres de remodelació de la barriada van impedir la seua col•locació. El regidor de Cultura, Pau Reig, ha manifestat que “no hauria d’haver eixit mai d’ací, encara que va haver d’eixir per a rehabilitar-ho i millorar la seua imatge i ja està novament en el seu lloc i amb un entorn millorat”.

Font: Canfali Marina Alta

DÉNIA:

L’Associació proresidència Santa Llucia dóna un esterilitzador i una deslizadora a Dénia

-L’Associació proresidència Municipal Santa Llucia a Dénia, va fer entrega, el dilluns de la setmana passada al matí, al director del centre, Vicent Morera d’una màquina esterilitzadora elèctrica, així com d’una deslizadora per a facilitar el transport dels residents. “Gràcies a esta màquina, el personal de la residència podrà esterilitzar l’instrumental d’una manera més ràpida, fiable i higiènica”, indica el president de l’entitat, Juan Miñana.

Font: Canfali Marina Alta

Trackback URL: http://www.bloc.cat/trackback.php?id=55709

–>

Notícies Marina Alta 16-02-06
jordimonsonis | 16 Feb, 2006, 12:55 | Notícies Marina Alta (Valencià) | (3 Reads)

ONDARA:

La variant d’Ondara estarà acabada a finals de juny

Els treballs porten set mesos de retard per les prospeccions arqueològiques

-L’alcalde d’Ondara, Ximo Ferrando, va assegurar ahir que les obres de la variant estaran acabades durant l’última setmana de juny. Estes obres, amb un pressupost de 24 milions d’euros, alleujaran el tràfic intern que patix el municipi, travessat per la carretera nacional 332, amb una mitja de 14.000 vehicles diaris.

Font: Les Províncies

PEDREGUER:

Accepten dos anys de presó després de cremar un local a Pedreguer per venjança

-Els dos acusats de cremar un local després de mantindre una disputa en l’interior van acceptar una pena de dos anys de presó, després que el fiscal rebaixara la seua petició inicial de dotze anys.

Els fets van ocórrer el 24 de març del 2000 quan els dos imputats van pendrer foc al club El Pinar, a Pedreguer, segons pareix per venjança.

L’acusació particular va retirar els càrrecs a l’abonar els imputats la indemnització que demanava el propietari. Per la seua banda, el Ministeri Públic va rebaixar la seua qualificació a dos anys, que finalment accepten.

Font: La Veritat

DÉNIA:

Continua la crema de contenidors a Dénia

-Un contenidor va cremar novament el dissabte, al voltant de les 22.30 hores, a Dénia. En esta ocasió, en la intersecció del carrer Joan Fuster amb Manuel Latur. Precisament, la Policia Local de Dénia va detindre la setmana passada a un jove com a presumpte autor de la crema indiscriminada de contenidors en distints punts de la ciutat i just uns dies després va tornar a cremar un contenidor.

Font: Canfali Marina Alta

DÉNIA:

L’hospital de Dénia desvia als centres de salut a centenars de pacients de Traumatologia

Molts porten més de sis mesos esperant que els criden a consulta amb l’especialista

-La direcció de l’hospital de Dénia ha remés una circular als centres de salut perquè tornen a cridar a consulta als pacients que van enviar al traumatòleg. Açò afecta centenars de pacients que porten sis mesos o més esperant a ser cridats per a una consulta amb l’especialista que no es produirà.

Font: Les Províncies

DÉNIA:

Sanitat aclarix a l’alcaldessa de Dénia, que els accessos a l’hospital hauran de ser afrontats per les dos administracións

-El director general de Recursos Econòmics, Eloy Jiménez, ha remés un escrit a l’alcaldessa de Dénia, Paqui Viciano, en el que aclarix que totes les qüestions relacionades amb el condicionament del solar, la urbanització i els accessos al nou hospital “hauran de ser afrontades de manera conjunta per les dos administracions”. L’escrit ha sigut remés en resposta a la reunió que va sol•licitar el dimarts Paqui Viciano amb els consellers de Sanitat i Infraestructures per a tractar l’assumpte de la cessió dels terrenys del centre. En ell, Jiménez insistix en el fet que una vegada es faça efectiva la cessió s’abordaran les altres qüestions.

Font: Canfali Marina Alta

DÉNIA:

El teatre municipal de Dénia s’ubicarà en una parcel•la de 4.000 metres del Bosc de Diana

PSPV-BNV proposa cedir a un urbanitzador una parcel•la pública de Torrecremada per a comerços a canvi d’alçar el nou edifici

-L’equip de govern dianense (PSPV-BNV), ha decidit cedir una parcel•la municipal de Torrecremada per 75 anys a l’empresa que finalment s’adjudique la urbanització del primer sector de Torrecremada, per a ús comercial, a canvi que construïsca el nou teatre de Dénia en una parcel•la pública situada en el Bosc de Diana.

Font: Les Províncies

PEGO:

La Regidoria de Comerç de Pego aposta per la reactivació del mercat municipal

La Conselleria financiarà al 70% un estudi previ de les necessitats dels venedors

-La Regidoria de Comerç de Pego ha confirmat la seua aposta per la reactivació del mercat municipal amb la realització d’un estudi previ de les necessitats dels venedors que cada dijous obrin la seua parada a aquesta instalació municipal. Esta iniciativa, segons han informat fonts de la Regidoria, s’ha pres després de la reunió portada a cap per la tècnica de Desenvolupament Local amb el personal de la Conselleria de Comerç, per tal d´informar-se dels passos a seguir per donar-li vida a aquesta edificació municipal, que ha quedat obsoleta amb el pas del anys, en quan no reuneix les condicions higièniques i sanitàries ni les condicions de venda adequades.

Font: Canfali Marina Alta

DÉNIA:

Un estudi revela la falta d’informació i de claredat precontractual en les immobiliàries

Les comissions aconseguixen el 5% quan la recomanació és que no superen el 3%

-La Unió de Consumidors de Dénia ha realitzat un estudi sobre la professionalitat en la prestació del servici de les immobiliàries. L’estudi revela la falta d’informació i de claredat precontractual així com el cobrament d’unes comissions que se situen lleugerament per damunt del percentatge recomanat pel Col•legi Oficial d’Agents de la Propietat Immobiliària: i es que de l’1% al 3% recomanat es passa al 3%-5%.

Font: Canfali Marina Alta

XABIA:

Pares del col•legi Arenal de Xàbia demanen que es designe una altra directora

Mig centenar de persones es manifesta a les portes del centre

-Els pares dels alumnes del col•legi Arenal de Xàbia van manifestar ahir, en una manifestació, el seu rebuig a la reelecció de Genoveva Regidor, com a directora d’este centre escolar.

Sol•liciten al director territorial d’Educació que revoque la decisó de la mesa d’Estudi que va votar a favor de Genoveva Regidor.

Font: Les Províncies

DÉNIA:

El jutge deixa lliure i sense càrrecs al fotògraf Xepo Pérez

-El dianense Josep Miquel Pérez, Xepo, ha sigut absolt pel tribunal de Striling, ciutat escocesa on el dilluns es va celebrar el juí contra el fotògraf. Xepo va ser detingut este estiu a Escòcia durant una manifestació contra la cima dels països que formen el G-8 i acusat de pertorbació de l’orde públic. En el moment de la detenció va ser confiscat l’equip fotogràfic, d’alt valor econòmic, que li ha sigut tornat “en perfectes condicions i amb signes d’haver sigut inspeccionat”, segons ha relatat.

Font: Canfali Marina Alta

DÉNIA:

El PP li explica al BNV que la tensió que es viu en l’Ajuntament de Denia la provoca el PSPV

Dimas Montiel insistix en el fet que este enfrontament ‘‘perjudica els veïns”

-La presidenta de l’executiva local del PP, Ana Kringe, i el secretari general del Bloc Nacionalista Valencià, Dimas Montiel, es van reunir el dimarts en la delegació de la Diputació a Dénia, per a rebaixar el ‘‘clima de tensió i crispació”, que segons el líder nacionalista es viu a Dénia esta legislatura per l’enfrontament entre populars i socialistes.

Font: Les Províncies

DÉNIA:

El PP reclama més places de policies locals a Dénia

-El regidor del PP Vicente Chelet ha mostrat la seua disconformitat amb la plantilla de Personal de l’Ajuntament de Dénia per a enguany perquè suposa un augment de 31 places però cap correspon a agents de la Policia Local. Segons Chelet, és necessari que es cobrisquen les places de policies a fi de cobrir les ràtios i millorar la seguretat ciutadana.

Font: Canfali Marina Alta

XABIA:

En Xabia, CpJ defén que es destine el 4% dels impostos a les 19 festes de la vila

El pressupost d’esta regidoria va ascendir a 1,2 milions d’euros en 2005

-A la vista dels 1,2 milions d’euros, el doble dels previst, que l’Ajuntament de Xàbia va destinar en 2005 a les 19 festes que se celebren en la vila, la formació independent Ciutadans per Xàbia, CpJ, va eixir ahir a la palestra per a defendre la gestió del seu regidor, Juan Ortolá, responsable d’esta àrea fins al canvi de govern.

Font: Les Províncies

Trackback URL: http://www.bloc.cat/trackback.php?id=55096

–>

El Tiempo Marina Alta 15-02-06
jordimonsonis | 15 Feb, 2006, 12:10 | El Tiempo De La Marina Alta | (5 Reads)
DENIA
Hoy
Hoy
Mañana
Tarde
Noche
Previsión
Temp. Min/Max
/15º
Las nubes alternarán con los claros por la mañana. A partir del mediodía, cielos despejados. Intervalos de nubes medias y altas por la tarde, por la noche la nubosidad aumentará
Mañana
Mañana
Mañana
Tarde
Noche
Previsión
Temp. Min/Max
/18º
La jornada se iniciará con nubes medias y altas. Por la tarde se sucederán las nubes y los claros
Próximos días
Viernes,17
Sabado,18
Domingo,19
Lunes,20
/17º
/16º
/16º
/15º

Trackback URL: http://www.bloc.cat/trackback.php?id=54689

–>

Notícies Marina Alta 15-02-06
jordimonsonis | 15 Feb, 2006, 12:03 | Notícies Marina Alta (Valencià) | (7 Reads)

DÉNIA:

L’alcaldessa de Dénia demana a García Antón que pague la millora dels accessos de l’hospital

El PP l’acusa de “burlar-se” de la comarca i posar ‘‘traves” perquè no es construïsca el centre hospitalari en la partida de Beniadlà

-L’alcaldessa de Dénia, Paqui Viciano, demanarà a la Conselleria d’Infraestructures que assumisca el cost dels accessos a l’hospital comarcal, perquè segons la seua opinió Dénia ja ha fet un esforç econòmic important per a aconseguir este centre. El PP va acusar ahir Viciano de posar ‘‘traves” i “burlar-se” dels veïns de la comarca.

Font: Las Provincias

DÉNIA:

El Partit Popular de Dénia, es negarà que els ciutadans paguen la desaladora

-La portaveu del PP, Ana Kringe en l’ajuntament de Dénia, sosté que la construcció de la desaladora d’aigua marina ha sigut una “decisió unilateral” del Ministeri i “avalada” pel Partit Socialista. I per tant opina que esta inversió no ha de ser realitzada per l’Ajuntament. Per això, ha anunciat que “el PP es negarà que la desaladora la paguen els ciutadans de Dénia”. A més, ha criticat que l’oposició es va assabentar de la ubicació de la planta pels mitjans de comunicació i no per les explicacions de l’equip de govern. En esta mateixa línia es va pronunciar la setmana passada el portaveu dels Verds, Toni Roderic.

Font: Canfali Marina Alta

DÉNIA:

Veïns de les Rotes recolza a l’Ajuntament de Denia, en el seu rebuig al PRI

-L’Associació de Veïns de les Rotes ha tornat a manifestar el seu rebuig al pla urbanístic promogut per un grup d’empreses i propietaris, si bé va ser desestimat pel ple de Dénia. En nom de la directiva, el secretari de l’entitat, Jaime Masó, va presentar el dimarts davant de la Gerència d’Urbanisme un document en què a més s’abona l’acord plenari, adoptat el passat mes de juny.

Font: Canfali Marina Alta

DÉNIA:

Silenci a Dénia, per una nova víctima de la violència de gènere

-Personal i polítics de l’Ajuntament de Dénia van tornar a concentrar-se en silenci, ahir al migdia, com a senyal de protesta per una nova víctima de la violència de gènere. En esta ocasió es tracta d’Ana, de 39 anys i nacionalitat peruana, assassinada el dilluns per la seua parella a Madrid. La dona, una periodista del diari Llatí, tenia previst trencar la seua relació sentimental amb l’autor del delicte el pròxim cap de setmana. L’home, identificat com Gonzalo B.B. de 36 anys, es va entregar hores més tard a la policia. Segons dades de la Direcció Superior de la Policia, no existien denuncies prèvies de maltractaments per part de la víctima, que tenia dos fills fruit d’una relació anterior.

Font: Canfali Marina Alta

DÉNIA:

El PSOE a Dénia, fa una nova secretaria de Models de Ciutat

L’objectiu és participar en el debat del concert previ del PGOU

-L’agrupació local socialista a Dénia, ha aprovat per unanimitat posar en marxa una nova secretària de “Models de ciutat” que funcionarà sota la direcció de Félix León. Esta secretaria se sumarà a les quatre ja existents de Benestar Social i Sanitat, Educació, Cultura i Esports, Sector Econòmic i Productiu i a la de Participació Ciutadana. Les decisions que la secretària de Model de Ciutat aportarà al debat del concert previ del nou PGOU s’adoptaren en successives reunions en què podran participar tant els propis associats del partit com el públic en general

Font: Canfali Marina Alta

DÉNIA:

El col.lectiu Vall de Pop insta als Ajuntaments a manifestar-se contra l’aprovació de tres país a Parcent

-El col.lectiu Vall de Pop ha presentat una moció als ajuntaments de Benigembla, Murla, Alcanali, Xaló, Llíber i Castell de Castells per tal que és manifesten en contra del, segons ells, “creixement desmesurat i a curt termini de la veïna població de Parcent, mentre no estiguen coberts tots els servicis bàsics”. Segons han justificat en un comunicat, i “degut que les repercusions de l’aprovacio dels tres PAI’s a Parcent afecten nivell supramunicipal, creiem imprescindible que la resta d’ajuntaments de la Vall de Pop manifesten la seua disconformitat davant un projecte que atenta contra la qualitat de vida de tots i totes els que vivim en esta vall”.

Font: Canfali Marina Alta

XABIA:

El sext col·legi en Xabia, està en el Creascola:

enllaços ddV.CAT -CIV “Col.lectiu independentista de la Valldigna”

CIV(Col·lectiu Independentista de la Valldigna)

http://civ.bloc.cat/

Blocat

[@more@]

Dissabte, Febrer 25, 2006

–>

COL.LECTIU INDEPENDENTISTA DE LA VALLDIGNA

SOM UN COL·LECTIU DE GENT JOVE QUE LLUITA PELS IDEALS DE INDEPENDÈNCIA DELS PAÏSOS CATALANS I PER LA PROBLÈMATICA TERRITORIAL A LA VALLDIGNA, COM ARA BÉ L’ALTA TENSIÓ I ELS ABUSOS URABANÍSTICS QUE SOFREIX LA NOSTRA SUBCOMARCA

–>

NO A L’ALTA TENSIÓ!!!

MANIFESTACIÓ

A VALÈNCIA

L ‘1 d’ ABRIL A LES 18 h

TOTS CONTRA L’ALTA TENSIÓ

I PERQUE EN CONTRA????

>Pel fort impacte paisatgístic i ecològic. El primer és evident, lestorres tenen 40 m d’alçada per 12 d’amplària.NO A L'ALTA TENSIÓ La Valldigna compta amb nombrosos paratges naturals d’interés dels quals tots i totes volem gaudir. També l’impacte ecològic és important, tant el derivat de les mateixes obres o del camp electromagnètic que genera la línia. A més, pot augmentar el risc d’incendi forestal, pels llamps que sovint cauen a les torres com per avaria de les mateixes.

>Per la depreciació del terreny, la creació de servituds i l’impossibilitat de dur a terme cap activitat agrícola o industrial a prop de les torres.

>Per les incidències sobre la salut dels que hi viuran a prop no són suficientment conegudes. S’ha demostrat que els camps electromagnètics que generen les línies d’alta tensió poden incrementar la probabilitat de desenvolupar càncer, i tenen un efecte negatiu sobre el nostre sistema immunològic. A més, s’han donat casos de malestar general (mal de cap, vòmits…) a causa de l’electromagnetisme. En una vall estreta com ara la Valldigna, els efectes de rebot a les muntanyes faria augmentar considerablement la força d’aquests camps.

WEBS DE CONTACTE

http://molisimat.bloc.cat

http://www.valldevernissa.org/pelspoblesindex.htm

http://www.pkat.info

http://civ.bloc.cat/

http://www.collectif-nonalatht.com/

http://www.accioecologista-agro.org/

http://www.collectif-nonalatht.com/

–>

MANIFESTACIÓ I CONCERT (dissabte, 6 de maig de 2006)

http://www.acpv.net/php/index.php

–>

Concert d’Obrint Pas dia 28

Concert acustic d’ OBRINT PAS el 28 de febrer a les 12:00 h en la Facultat de Filologia de la Universitat de València amb el lema Re-votat. ENTRADA GRATUITA

Concert acustic d’Obrint Pas el 28 de febrer a les 12:00 h en la Facultat de Filologia de la UV amb el lema Re-votat

Com ja sabreu tots i totes, el proper 1 de març els i les estudiants tornarem a votar a les eleccions a Rector/a de la universitat de València. De nou es torna a presentar, ara com a únic candidat, l’actual rector de la Universitat de València, el Sr. Francisco Tomàs.

Des de la Coordinadora d’Estudiants dels Països Catalans (CEPC) hem engegat una campanya dirigida a totes les estudiants de la Universitat perquè davant unes eleccions mancades de democràcia com aquestes, tinguem la possibilitat de mostrar el nostre rebuig a una universitat en la que no se’ns escolta i en la que no tenim cap tipus de poder d’incisió en decisions que, de ben segur, afectaran la nostra vida com a universitaris, com en aquest cas les eleccions a Rector/a.

La finalitat d’aquesta campanya és que el dia que es celebren les eleccions tots i totes introduïm a les urnes una papereta en la que votem per nosaltres mateixos, l’estudiant , perquè som subjectes amb capacitat de decidir el que volem i el que no. D’aquesta manera mostrarem de forma directa el nostre rebuig a aquestes eleccions, però també a tot el sistema electoral que regeix la Universitat. Un sistema electoral on, a més a més de votar al Rector/a, les estudiants, any rere any, suposadament votem als nostres “representants” als òrgans de govern (Claustre i Juntes de Facultat) perquè duguen a terme una lluita sindical en defensa dels nostres drets. Però en realitat, a aquests òrgans de govern els i les estudiants estem en minoria absoluta i ens és impossible aconseguir els nostres objectius, donat que sempre que portem propostes que se n’ixen del camí que ells ens marquen són rebutjades d’immediat.

Per últim, volíem constatar la nostra rotunda oposició a l’externalització dels serveis de la Universitat, apostant en un futur que molts d’aquests, puguen estar gestionats pels propis estudiants.

CEPC- València

–>

Més valencians i més espanyols???

El darrer estudi del CIS aporta molta informació interessant per a aproximar-se al complex mapa identitari valencià. Una comparativa amb les respostes a la tradicional pregunta sobre el sentiment identitari dels valencians apunta dades com que cada vegada són menys els que es senten únicament espanyols i augmenten els qui es senten igualment valencians i espanyols. Creix el percentatge de gent que es considera més valencià que espanyol però decreix els qui es senten únicament valencians fet que fa recaure en mig punt els qui es senten fonamentalment valencians. Menys però del que decreix el grup de fonamentalment espanyols.

Més valencians i valencianes, segons l’estudi del CIS dut a terme durant desembre de 2005, es senten d’alguna manera valencians que en 1998, però el creixement l’experimenta la identitat dual, valenciana i espanyola, que es consolida com una de les més altes de l’estat.

Unes gràfiques exposen l’evolució identitària dels valencians amb senzillesa

–>

Presentat un estudi sobre l’ús del català a les webs municipals del País Valencià

Lluís Català (professor de la Universitat d’Alacant) i Ferran Isabel, tècnic lingüístic d’aquest mateix centre, han fet un estudi sobre l’ús de la llengua catalana en les webs municipals del País Valencià. L’estudi recull dades completes dels 542 municipis valencians, gairebé la meitat dels quals disposa d’una pàgina web oficial. D’aquests ajuntaments, el 20,6% la tenen en català, el 35,4% en espanyol i el 43,9% en versió plurilingüe

Lluís Català (professor de la Universitat d’Alacant) i Ferran Isabel, tècnic lingüístic d’aquest mateix centre, han fet un estudi sobre l’ús de la llengua catalana en les webs municipals del País Valencià. L’estudi recull dades completes dels 542 municipis valencians, gairebé la meitat dels quals disposa d’una pàgina web oficial. D’aquests ajuntaments, el 20,6% la tenen en català, el 35,4% en espanyol i el 43,9% en versió plurilingüe.

Entre les conclusions destaquem que els municipis del domini lingüístic català amb més població del País Valencià (el 90% dels ajuntaments amb més de 50.000 habitants), tenen web en català. En són exemple la de la ciutat de València, Alacant, Elx o Castelló de la Plana. Aquests municipis representen la meitat de la població. Tot amb tot, l’únic ajuntament d’aquest gènere que no té web en català és el de Benidorm. La presència de la llengua també varia en funció de l’adscripció política dels ajuntaments: el 77,1% del PSOE en contra del 53,5%.

Desde asi us informe la posible canvi de domini de lletjos.com a lletjos.cat. Aquesta és una proposta que es podria dur a terme si els segidors de lletjos acabaren demanant-nos unanimament el .CAT

–>

Èxit de l’ocupació de la plaça de l’ajuntament a València

El president del CIV fa la seua primera entrevista a PlurariaTV (www.pluralia.tv/).

La entrevista es va parlar de qui som, per quines coses lluitem, properament s’enllaçarà el video amb l’entrevista

ocupació de la plaçaCinc mil persones ocupen la plaça de l’Ajuntament de València en defensa del territori
Més de setanta entitats donen suport a la convocatòria

Més de cinc mil persones s’han concentrat avui al matí a la plaça de l’Ajuntament de València per a protestar contra els abusos urbanístics, seguint la convocatòria feta per Compromís pel Territori. Amb l’eslògan ‘Moratòria urbanística, ja!’, han reclamat que es deixin de plantejar nous projectes urbanístics en territori valencià i que es posi fre als abusos especulatius que apareixen en moltes zones, especialment del litoral valencià.

Les entitats adherides també reclamen que s’obri un debat social obert als ciutadans per a acordar el model territorial i el desenvolupament urbanístic, econòmic i energètic. Durant la concentració, els col·lectius que hi donen suport han estat presents a la plaça amb taules on han explicat qui són. La protesta s’ha amenitzat amb actuacions de dolçaines. Compromís pel Territori vol que la protesta també serveixi per ampliar i reforçar la xarxa de col·laboració entre les entitats del País Valencià que s’oposen a la política urbanística del govern del PP.

–>

Enhorabona!

Si llegeixes aquest missatge és perquè el procés de registre s’ha realitzat correctament. Benvingut a Blocat. Esperem que sigui productiu

Dilluns, Febrer 20, 2006

–>

Actes PKAT a Tavernes de la Valldigna

La plataforma contra l’Alta Tensió convida al poble de Tavernes a la projecció del vídeo “Tornallom”, amb un posterior debat sobre el tema de l’agressió urbanística que està patint la Valldigna, que tindrà lloc dimarts dia 21 a les 8 de la vesprada al musical, antic parc de bombers.

En aquest documental s’explica la lluita dels llauradors de l’horta de València (la Punta) que foren expulsats de les seues cases i terres per la policia per tal de facilitar l’ampliació del port de València. Segons les nostres autoritats, això es coneix amb els noms de progrés i prosperitat, segons altres, és simplement terrorisme i abús de poder

tornallom

www.pkat.info

–>

ÈXIT MASSIU DE LA MANIFESTACIÓ PEL DRET A DECIDIR

manifestacio som nacio dret decidir autodeterminacio sobirania independènciaCentenars de milers de persones es van manifestar ahir per la Gran Via de Barcelona a la manifestació convocada per la Plataforma "Pel dret de decidir" que algutinava prop de 600 entitats cíviques i culturals catalanes i partits polítics (com ERC i EUiA). La manifestació, que va transcórrer de la Plaça d’Espanya fins a la Plaça de Catalunya durant més de tres hores, va finalitzar amb els discursos de personalitats del mon cultural i comunicatiu, com ara Isabel Clara-Simó o Joel Joan, i amb el cant dels Segadors; la convocatòria va desbordar totalment les previsions de l’organització i es va desenvolupar sense cap incident remarcable entre proclames de "Som una nació" i "Independència".

Les xifres de participació com és habitual varien molt segons qui les ofereix: la Guàrdia Urbana va xifrar l’event en 125.000 persones, tot i que inicialment havia indicat que n’hi havia menys. L’organització parla d’entre tres quarts i un milió de persones, i Contrastant -amb unes dades preses de forma que sembla poc adequada– parla d’unes 70.000 com a màxim. Sigui com sigui el que és evident és que l’èxit de la manifestació va ser aclaparador, i va sorprendre fins i tot als mateixos organitzadors. Fins ben entrades les sis de la tarda, o sigui, una hora després de l’inici de la marxa, encara restaven persones sortint de la Plaça d’Espanya. De fet es va donar el cas que molta gent ja havia arribat a la Plaça de Catalunya i la cua de la manifestació encara ni havia aconseguit sortir de la Plaça d’Espanya. Fins ben entrades les vuit de la tarda no va arribar el final de la manifestació al seu destí. Durant la major part de l’acte la Gran Via des de la Plaça de Catalunya fins a la d’Espanya estava a rebossar de gent. Sigui com sigui i a pesar del ball de xifres, sembla dificil afirmar que hi havia menys de 150.000 – 200.000 persones (probablement n’hi havia moltes més) i també és díficil de negar l’èxit massiu de la convocatòria.

manifestacio som nacio dret decidir autodeterminacio sobirania independènciaDes de tots els mitjans es recull avui aquest èxit i s’incideix en el qualificatiu de "manifestació històrica" i "sense precedents" a Barcelona -potser exceptuant la del No a la Guerra de fa uns anys-. Fins i tot els mitjans tradicionalment poc proclius a destacar aquesta mena d’èxits se’n fan ressó, com ara La Vanguardia "Multitudinaria manifestación" o El Periódico "Èxit sobiranista". L’AVUI titula "Riuada humana", El Punt "Tenim dret a decidir" i Vilaweb "L’independentisme pren Barcelona‘. Les pàgines de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió (CCRTV) titulen que "desenes de milers de persones en defensa de la nació i del dret a decidir".

Els diaris espanyols també es fan ressó (tot i que amb més pinta de disgust que d’altra cosa) de l’èxit de la convocatòria. Per exemple, El Mundo titula que "Decenas de miles de personas se manifiestan en Barcelona en defensa del Estatut", i per la seua banda El País diu en portada que "Decenas de miles de personas se manifiestan en Barcelona bajo el lema ‘Som una nació’". Fins i tot l’ultraconservador La Razón admet que "Más de 100.000 personas recorren Barcelona al grito de «somos nación»". Molt diferent és el titular de l’ABC, que ja d’entrada no apareix ni en portada -no deu ser un fet prou important per a ser destacat-, i que afirma que "ERC moviliza a decenas de miles de nacionalistas por el «derecho a decidir»", fet que demostra el poc interès amb què han seguit els esdeveniments i que denota que els qui es manifestaven no eren persones, sinó ‘nacionalistas’. Ull amb aquesta mena d’afirmacions .

manifestacio som nacio dret decidir autodeterminacio sobirania independènciaLa sensació que ha quedat als participants de l’acte és el fet d’haver viscut una fita històrica. El vergonyós silenci informatiu dels dies anteriors a l’acte sobre la convocatòria no fa sinó refermar-ne l’èxit. Especialment alarmant és l’actuació de Televisió de Catalunya, que ha arribat a cotes francament indigeribles. Des de silenciar completament l’acte -exceptuant el programa de la Mònica Terribas- els dies anteriors, fins i tot el mateix dissabte la migdia, fins al punt d’haver hagut d’apuntar-se al "carro" de les cròniques de la manifestació un cop vist l’exit -no fer-ho els hagués situat directament alineats amb la mentida- però oferint imatges entretallades de carrers semiadjacents (no directament implicats en la pròpia manifestació) on s’hi podien evidentment veure alguns buits, i passant de puntetes sobre el tema. Fins i tot Televisió Espanyola ha ofert una imatge molt més ‘neutral’ de l’event, i unes imatges francament molt més clarificadores. Per exemple, a TVE s’ha pogut veure la llargada total de la manifestació, amb tota la Gran Via plena de gent, i en canvi a la de TVC ens hem hagut de conformar amb unes imatges molt focalitzades de certs grups i seccions de la manifestació gens representatius del total. I per postres a TVE hi han dedicat més estona. Vergonya.

D’altra banda des de molts dels mitjans principatins s’apunta que aquesta manifestació empeny ERC (que es vulgui o no ha capitalitzat mediàticament la manifestació) cap al No a l’Estatut. De fet un Sí d’Esquerra a l’actual text pactat a Madrid per Mas i Zapatero significaria una cosa molt propera al suïcidi polític. Esquerra participà de plè en la convocatòria, amb els seus sis consellers i la cúpula del partit al capdavant.

Ens agradaria destacar el reportatge que Nació Digital ha realitzat tot fent un seguiment de la manifestació, i també com sempre l’aportació personal del periodista d’El Punt Saül Gordillo que ha viscut de primera mà l’exit de la convocatòria a l’article que titula "Sóm una nació sense por".

Actualització: alguns usuaris de Racó Català estan recopilant notícies de la premsa de fora de l’Estat sobre la manifestació d’ahir, us convidem a consultar el fil per a informar-vos del tema.

OCUPACIÓ DE LA PLAÇA DE L’AJUNTAMENT DE VALÈNCIA / “Compromis pel Territori” – Web al dia i enllaçada a ddV.CAT, en MEDI AMBIENT

http://www.compromispelterritori.org/


From: <butlleti@compromispelterritori.com>
Subject: Boletin informativo nº 012
Date: Sun, 26 Feb 2006 11:38:03 +0100

Butlletí Num. 12

Reportatge fotogràfic extens de la convocatòria de

5.000 persones segons el periòdic l’Avanç (*) han seguit la convocatòria de la plataforma "Compromís pel Territori" realitzada el dissabte 25 de febrer a la ciutat de València.

5.000 persones segons el periòdic l’Avanç (*) han seguit la convocatòria de la plataforma "Compromís pel Territori" realitzada el dissabte 25 de febrer a la ciutat de València.

Els actes han començat a les 11 del matí a la plaça de l’Ajuntament de València, a l’explanada en la que tradicionalment es celebren les "mascletàs". Els diferents col.lectius que formen part de la plataforma han instal.lat les seues taules de propaganda i pancartes en tot el perímetre del recinte, mentre a la part central anava passant la gent que parlava per la megafonia en nom dels col.lectius convocants. El torn d’intervencions ha començat amb la lectura del Manifest de la Plataforma a càrrec de Carme Miquel al qual es demandava una moratòria urbanística que ature la desfeta que s’està produint i permeta "repensar" allò que cal fer amb el nostre país.

A la 1 de la vesprada, la gent concentrada ha anat en manifestació cap al Palau de la Generalitat per a lliurar les reivindicacions, passant pels carrers de Sant Vicent, Plaça de la Reina, carrer del Micalet i Plaça de la Mare de Deu. Una volta la gent ha estat a les portes de la Generalitat s’ha tornat a llegir el Manifest de "Compromís pel Territori", finalitzant l’acte sobre les 14,30 hores.

Tot això ho podeu veure a les fotos que venen a continuació.

(*) Com això sembla estar de moda hem fet els nostres càlculs particulars. Considerant que dins del recinte de l’explanada la gent venia a ocupar un espai de 30×20 metres = 600 m2 i que la densitat podia ser de 2 persones/m2, ens ixen vora 1.200 persones. Tanmateix, com a la manifestació s’hi ha afegit més gent, pensem que s’haurà arribat a una xifra de 2.000-2.500 persones com a màxim. Mireu les fotos.

Enviar l’article


HISTÒRIC DE NOTICIES

"COMPROMÍS PEL TERRITORI" 24/01/2006
58 lectures
El PSPV quiere que el expediente contra la Comunidad Valenciana por la ley urbanística se cierre ya¡ 08/02/2006
22 lectures
Pel seu interés reproduïm aquest article aparegut al diari el País amb data de 5 de febrer de 2006: 08/02/2006
18 lectures
OCUPACIÓ DE LA PLAÇA DE L’AJUNTAMENT DE VALÈNCIA 13/02/2006
8 lectures
Territorio estudia la urbanización de 21 millones de m² para levantar 47 nuevos campos de golf 20/02/2006
2 lectures
compromis pel territori 23/02/2006
3 lectures
.

2006 ©COMPROMISPELTERRITORI.ORG | Política de Privacitat | Donar-se de baixa

[@more@]

13/02/2006 OCUPACIÓ DE LA PLAÇA DE L’AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
OCUPACIÓ DE LA PLAÇA
DE L’AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

Amics i amigues dels diferents col·lectius i plataformes en defensa del territori a diferents ciutats, pobles, comarques o sectors del País Valencià:

amb la intenció d’anar creant una opinió social generalitzada en tot el País, a favor d’una alternativa territorial racional, democràtica i respectuosa amb el medi ambient i el patrimoni cultural, que acabe amb l’actual dinàmica especulativa i destructiva,

amb la intenció, així mateix, d’anar elaborant formes de col·laboració i treball conjunt entre col·lectius, associacions, organitzacions, persones individuals, que actualment estem treballant en punts diferents del País contra les nombroses agressions que en cada lloc es projecten contra el territori,

“COMPROMÍS PEL TERRITORI”
convoca a un

ACTE PÚBLIC D’OCUPACIÓ DE LA PLAÇA DE
L’AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

Dissabte 25 de febrer, de les 11 fins a les 14 hores

cal mostrar que, front a l’ocupació del nostre territori per un urbanisme fora mida i altres dinàmiques destructives, els ciutadans tenim alguna cosa a dir, ocupant de forma visible i pública allò que és el nostre propi espai, simbolitzat en la plaça de l’Ajuntament de València.

es tracta d’una primera ocasió de trobada de col·lectius i plataformes de tot el País Valencià en defensa del territori, dels recursos i de la participació ciudadana, on, com a protagonistes, tindrem el nostre espai i temps per a expressar-nos i compartir experiències al llarg del matí.

PROGRAMA

-11 hores: Benvinguda i presentació.

-12 hores: Lectura del Manifest de “Compromís pel Territori", a càrrec de Carme Miquel.

-13 hores: Tancament de l’acte.
Recorregut de tots els col·lectius fins al Palau de la Generalitat, on lliurarem un document amb les nostres reivindicacions.

-Durant tot l’acte, als diversos col·lectius, plataformes i associacions que ho desitgen, se´ls donarà la paraula per a què, a través de la megafonia, puguen expressar la situació i propostes de cada lloc concret.

Hi haurà animació a càrrec de dolçainers i altres.

Important:

-Hi hauran taules reservades a cadascun dels col·lectius, on podreu disposar el material que considereu convenient.

-Per tal de reservar-vos taula, convé que confirmeu la vostra assistència al correu de “Compromís pel Territori”.

-Els col·lectius haurien d’estar a la plaça a les 10.30 hores, per tal de disposar-se convenientment abans que comence l’acte.

-Porteu pancartes i altres mitjans per a visualitzar millor la nostra presència, tant durant l’acte a la plaça com al recorregut fins a la Generalitat.

-Vos animem a què mobilitzeu tot el que siga posible a cada lloc, per tal d’aconseguir el màxim de representació i presència a l’acte.

-Està prevista la possibilitat d’entrepans i begudes.

-Com us podeu imaginar, no disposem de massa diners, per la qual cosa us demanem la vostra col·laboració, en la mesura que pogueu, fent-la efectiva a través de:
Nº de Compte; 2100 4459 50 0200043394
Caixa de Pensions, Oficina C/ Navellos- València
A nom de : Per l’Horta-Campanya “Compromís pel Territori”

Difongueu aquest missatge, reboteu-lo, comuniqueu-lo verbalment, via SMS, telèfon…

« COMPROMÍS PEL TERRITORI » NO ÉS UNA NOVA PLATAFORMA O COL·LECTIU, SINÓ BÀSICAMENT UNA ASSEMBLEA CIUTADANA OBERTA, AL VOLTANT D’UNA IDEA/MANIFEST, PER A MOURE’S COL·LECTIVAMENT EN DEFENSA DEL TERRITORI, NATURA, RECURSOS I PATRIMONI CULTURAL VALENCIANS. QUALSEVOL COL·LECTIU, ASSOCIACIÓ, ORGANITZACIÓ O PERSONA INTERESSADA, POT SUMAR-SE A TREBALLAR I APORTAR NOVES IDEES.

Adjuntem: Document a lliurar al President de la Generalitat, basat en el Manifest de "Compromís pel Territori".


Ao-Creatius
| Inicio | Politica Privacidad | COMPROMISPELTERRITORI © 2006